شما در هر جای ایران که باشید برای ثبت شرکت خود باید به سامانه ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری مراجعه کنید و اقدام به ثبت شرکت خود کنید.

جهت ثبت شرکت خود می‌تونید با مراجعه به بخش‌های مختلف سایت ما و دسترسی به اطلاعات مربوطه به راحتی شرکت خود را در هریک از شهرستان‌های ایران ثبت کنید، توجه داشته باشید که ثبت شرکت در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی شرایط مخصوص و قوانین خاص خود را دارند که می‌توانید با مراجعه به صفحات مربوط به آن در سایت ما از این شرایط نیز مطلع شوید.

در نظر داشته باشید اکثر شهرهای ایران دارای اداره ثبت شرکت‌های مستقل هستند و با توجه به مرکز اصلی شرکت واحد ثبتی شما مشخص می‌شود و شما جهت تحویل آگهی ثبت شرکت خود باید به آن واحد ثبتی مراجعه کنید.

آدرس تمامی واحدهای ثبتی را می‌تونید با کلیک بر اینجا داشته باشید.

مراحل و مدارک ثبت شرکت در شهرستان‌ها

موسسه ماندگار با کادری متخصص در زمینه ثبت شرکت جهت ارائه مشاوره و انجام مراحل ثبت سامانه شرکت شما در تمام شهرستان‌های ایران در کنار شماست.