بین المللی امیرسام ماندگار قشم (سهامی خاص)

شماره ثبت 6812

پست الکترونیکی

info@sabtmandegar.com

آدرس

تهران بلوار نلسون ماندلا ( آفریقا ) کوچه تندیس پلاک ۴۸ واحد ۲

مشاور ثبت علامت

۰۹۱۲۹۳۴۶۴۵۴

مشاور ثبت شرکت

۰۹۱۲۹۳۴۶۴۱۴

خط ویژه

۰۲۱۲۲۲۲۴۸۴۸

مشاورمناطق آزاد

۰۹۱۲۹۳۴۶۴۳۴

مشاورمالی مالیاتی

۰۹۱۲۹۳۴۰۹۱۸

مشاورثبت تغییرات

۰۹۱۲۹۳۴۰۹۴۴

انتقادات و پیشنهادات

۰۹۱۲۳۷۹۹۲۲۵

مسئول تبلیغات و استخدام

۰۹۱۲۹۳۴۰۹۱۰

مسئول قراردادها

۰۹۱۲۹۳۴۰۹۱۵