members-600x338-compressed

تعیین اعضاء در شرکت‌ها

شرکت‌ها جهت تغییر اعضاء هیئت مدیره و بازرسین (در شرکت‌های سهامی خاص) خود و یا تغییر حق امضاء شرکت می‌بایست صورتجلسه‌ای در مجمع عمومی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تنظیم کنند که در آن می‌توانند به دستوراتی از قبیل تعیین سمت و انتخاب هیئت مدیره و بازرسین (در شرکت‌های سهامی خاص) و وضعیت حق امضاء رسیدگی کرد، این مجمع با حضور اکثریتی که نصف بعلاوه یک از سرمایه را در اختیار دارند، رسمیت خواهد یافت.

در شرکت‌های سهامی خاص که اعضاء هیئت مدیره دارای اعتبار 2 ساله و بازرسین دارای اعتبار 1 ساله می‌باشند، سهامداران موظفند پس از پایان اعتبار اینان اقدام به برگزاری مجمع مربوطه و تمدید یا تغییر هیئت مدیره و بازرسین خود نمایند.

نکته قابل توجه این است که اعضاء هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند خارج از سهامداران باشند.

پس در نتیجه تعیین اعضا در شرکت‌های سهامی خاص در دو صورت لازم است، اول اتمام اعتبار اعضاء یا بازرسین دوم پس از آن‌که صورتجلسه نقل و انتقال سهام انجام شود.

در شرکت‌های مسئولیت محدود و یا موسسات غیرتجاری که هیئت مدیره می‌تواند دارای اعتبار نامحدود باشند تنها در صورتی لازم به تعیین اعضاء می‌باشد که تصمیم مجمع بر تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره باشد

نکته قابل توجه این است که تمام اعضاء هیئت مدیره در شرکت مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری می‌توانند خارج از شرکاء باشند، پس در نتیجه تغییر در اعضاء هیئت مدیره در شرکت‌های مسئولیت در صورتی که اعضاء هیئت مدیره خارج از شرکاء باشند نیازی به تنظیم تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و صورتجلسه ورود خروج نخواهد داشت و شرکاء می‌توانند بدون اطلاع و یا رضایت اعضاء هیئت مدیره‌ای که خارج از شرکاء می‌باشند را از شرکت کنار بگذاردند و افرادی دیگر را جایگزین کنند.

پس از انجام مراحل بالا می‌توانید با مراجعه به صفحه تغییرات ما آموزش مربوط به ثبت صورتجلسات را مطالعه کنید و به راحتی اقدام به ثبت صورتجلسه تعیین اعضاء خود کنید.

همچنین می‌توانید با تماس با کارشناسان ما صفر تا صد این کار را به ما بسپرید.