ثبت موسسات فرهنگی

ایجاد شعبه جدید در شرکت

شرکت‌ها می‌توانند در هر زمان با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و با حضور اکثریت سهامداران که دارای نصف بعلاوه یک سرمایه هستند اقدام به ایجاد شعبه جدید برای شرکت خود در هریک از واحدهای ثبتی یا در واحد ثبتی خود نمایند.

در نظر داشته باشید که در شعبه جدید یک نفر به عنوان مدیر شعبه جهت ایجاد شعبه جدید لازم است. همچنین شعبه جدید شناسه ملی مستقل دارد ولی نمی‌تواند مستقلا تصمیم‌گیری کند و تابع شرکت مادر است.

بعد از ثبت شعبه جدید شما می‌بایست همانند شرکت مادر هر سال اقدام به اخذ دفاتر پلمپ جدا از شرکت مادر کنید. معمولا فروشگاه، انبار یا دفتر شهرستان‌های دیگر به عنوان شعبه ایجاد می‌شوند.