تغییر آدرس شرکتها

تغییر آدرس شرکت‌ها

شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در صورت تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت می‌بایست این تغییر آدرس را به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برسانند.

بلافاصله پس از ثبت شرکت و صدور شماره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری می‌توانند در صورت لزوم و در صورت موافقت اکثریتی که دارای نصف به علاوه یک از سرمایه هستند یا موافقت اکثریت هیئت مدیره با تنظیم صورتجلسه‌ی مربوطه اقدام به تغییر آدرس شرکت خود کنند.

لازم به ذکر است آدرسی که در صورتجلسه آورده می‌شود می‌بایست دقیقاً با آدرسی که سامانه ثبت شرکت‌ها اعلام می‌دارد یکی باشد و در صورت مغایرت کارشناس مربوطه تغییرات شما را قبول نمی‌کند، در صورتی که در سامانه با ورود کدپستی با اخطار مغایرت کدپستی مواجه شدید یا آدرس اعلامی سایت با آدرس شما مغایرت داشت می‌بایست با مراجعه به دفاتر پستی یا سایت اداره پست کشور اقدام به دریافت گواهی پستی نمایید.

در نظر داشته باشید در صورتی که تغییر آدرس شما از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر شماره ثبت شما نسبت به واحد ثبتی جدید تغییر خواهد کرد. همچنین بعد این که تغییر آدرس به ثبت رسید شما می‌بایست امور مربوط به شرکت خود را در واحد ثبتی جدید پیگیری کنید و پرونده شما به آن واحد ثبنی منتقل می‌شود.

نکته مهم: در صورت تغییر، آدرس واحد مالیاتی شما نیز تغییر می‌کند و شما می‌بایست این تغییر آدرس را به اطلاع اداره مالیات و ممیز مالیاتی خود نیز برسانید.

پس از انجام مراحل بالا می‌توانید با مراجعه به صفحه تغییرات ما آموزش مربوط به ثبت صورتجلسات را مطالعه کنید و به راحتی اقدام به تغییر آدرس شرکت خود کنید.

همچنین می‌توانید با تماس با کارشناسان ما صفر تا صد این کار را به ما بسپارید.