تنظیم اظهارنامه عملکرد

برای درک بهتر چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال‌حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحدهای مالیاتی می‌باشد. ارسال الکترونیکی اظهارنامه، مشروط به تکمیل مراحل ثبت‌نام الکترونیکی به شرح زیر می‌باشد. بهتر است تسلیم اظهارنامه قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صورت گیرد.

مودیان حقیقی:

 تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای این دسته از مودیان فقط در صورت تکمیل ثبت‌نام الکترونیکی امکان‌پذیر می‌باشد. برای واحدهای مشارکتی، جهت عملکرد سال جاری تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارائه اظهارنامه انفرادی برای تمامی شرکاء نمی‌باشد.

نکته:

اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت‌نام شماره اقتصادی بارگزاری می‌شود. بنابراین در صورت عدم ثبت اطلاعات این سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء …) در ثبت‌نام شریک اصلی حتما نسبت به تکمیل آن در سامانه ثبت نام شماره اقتصادی ثبت‌نام اقدام نمایید.

مودیان حقوقی:

تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای این دسته از مودیان فقط با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت‌نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت‌نام امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت‌نام و رفع ایرادات احتمالی این مرحله را از طریق سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی عملیات مالیاتی مودیان اقدام نمایند.

تذکر:

دریافت کدخطای ۵۰۴ در زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی به مفهوم عدم برقراری شروط بالا برای ارسال اظهارنامه می‌باشد.

نکاتی در مورد اظهار نامه مالیاتی:

1- مالیات بر اساس در آمد مودی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر مالیات غیرعادلانه به نظر آید حق اعتراض وجود دارد.

2- اگر قراردادهایی را که تمبر غیرمالی دارند و به صورت رایگان می‌باشند، به حوزه مالیاتی ارائه دهیم، حوزه مالیاتی موظف به قبول آن می‌باشد.

3- حوزه مالیاتی موظف است پس از ارائه اظهارنامه ظرف مدت یک سال برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن نیز یک اعلامیه به نام بند ۲ ماده ۹۷ ارائه دهد. در این اعلامیه اسناد و مدارک لازم (برای اثبات میزان مالیات) از مودی خواسته می‌شود سپس برگ تشخیص به مودی ابلاغ شده و مودی ظرف مدت یک ماه حق اعتراض دارد.

4- مودی می‌تواند با ممیز به توافق برسد؛ در غیر این صورت می‌تواند اعتراض رسمی کند. روند اعتراض به این صورت است که ابتدا اعتراض به هیات حل اختلاف بدوی رفته و پس از آن به هیات تجدیدنظر می‌رسد.

5- اگر دفاتر قانونی (دفاتر درآمد و هزینه) موجود است ولی به دلایلی اعم از نقص و … مورد قبول ممیز واقع نشده و رد شود جریمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد معادل 10 درصد مبلغ کل مالیات خواهد بود.

6- هنگام ثبت اظهارنامه شماره ثبت را یادداشت کنید تا در صورت نیاز قابل ارائه باشد.

7- تصویر دفترچه تمبر مالیاتی و در صورت امکان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملکرد سال مربوطه به همراه اظهارنامه اخذ و ضمیمه شود.

8- از تسلیم اظهارنامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری کرده و اظهارنامه را به صورت کامل ارائه دهید.

9- با اخذ برگ قطعی مالیات در زمان تسویه حساب اقدام به پرداخت مالیات سال جاری نمایید.

10- در اظهارنامه آدرس دقیق به همراه تلفن تماس را به صورت کامل قید کنید.

مراحل و فرآیند تکمیل اظهارنامه الکترونیکی:

1- پیش ثبت‌نام شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری

2- تایید اطلاعات پیش ثبت‌نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری

3- ثبت‌نام شماره اقتصادی

4- تایید اطلاعات ثبت‌نام

5- دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیک

6- ارسال اظهارنامه و دریافت کد رهگیری

7- دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت اینترنتی