تصویب اساسنامه جدید در شرکتها

تصویب اساسنامه جدید در شرکت‌ها

شرکت‌ها می‌توانند در صورت نیاز و با تصویب اکثریت سهامدارانی که دارای نصف بعلاوه یک از سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه شرکت خود را عوض یا به عبارتی اساسنامه جدید برای شرکت تصویب کنند. لازم به ذکر است اساسنامه جدید باید با رعایت کامل قانون تجارت و در راستای اطلاعات قبلی شرکت تنظیم و تصویب شود.

در نظر داشته باشید اساسنامه جدید باید توسط تمامی سهامداران امضاء شود و دو سخه از آن همراه با صورتجلسه برای اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

نکته مهم که می‌شود اینجا به آن اشاره کرد این است که در صورتیاعمال تغییرات در موضوع شرکت و اضافه کردن موضوعات مجوزی به موضوع فعالیت شرکت، ممکن است با تشخیص ارگان صادرکننده مجوز، نیاز به تصویب اساسنامه جدید باشد که در این صورت همراه با تغییر موضوع می‌بایست شما صورتجلسه‌ای با موضوع تصویب اساسنامه جدید نیز تنظیم و ارسال کنید.

پس از انجام مراحل بالا می‌توانید با مراجعه به صفحه تغییرات ما آموزش مربوط به ثبت صورتجلسات را مطالعه کنید و به راحتی اقدام به تصویب اساسنامه جدید برای  شرکت خود کنید.

همچنین می‌توانید با تماس با کارشناسان ما صفر تا صد این کار را به ما بسپرید.

نمونه اساسنامه شرکتها