کاهش سرمایه در شرکتها

کاهش سرمایه در شرکت‌ها

شرکت‌ها در صورت نیاز پس از ثبت می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه خود را کاهش دهند به شرط رعایت حداقل سرمایه قانونی 1.000.000 ریال

در شرکت‌های سهامی خاص این کاهش سرمایه می‌تواند از طریق کاهش ارزش سهام سهامداران انجام شود در نظر داشته باشید. در شرکت‌های سهامی خاص به هیچ عنوان سهام داری نمی‌تواند بدون واگذاری سهام خود به غیر از شرکت خارج شود، در نتیجه کاهش سرمایه از طریق خروج سهامداران امکان‌پذیر نیست.

در شرکت‌های مسئولیت محدود این کاهش سرمایه می‌تواند از طریق خروج شریک یا کاهش سهم‌الشرکه هر یک از شرکا عملی شود به شرط رعات حداقل 2 نفر شریک.

در نظر داشته باشید تائیدیه  مجمع جهت عملی شدن کاهش سرمایه کافی است و نیاز به مستندات و مدارک خاصی به اداره ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.