صدور کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

صدور کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

جهت اخذ کارت بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی قبل از مراجعه به سایت اتاق بازرگانی می‌بایست شامل تمام شرایط ذیل باشید در غیر این صورت موفق به اخذ کارت بازرگانی نخواهید شد.

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور بازرگانی اشخاص حقوقی

 • اصل اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.
 • در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت‌های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت‌های سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکت‌های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها باشد الزامی است.
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی
 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.)
 • روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ (موضوع فعالیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.)
 • اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.)
 • اسکن و بارگذاری عکس (تمام‌رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه (مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می‌باشد.)

تبصره 1: دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می‌باشند.

تبصره 2: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می‌باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می‌باشند می‌توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره 3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می‌توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

          تبصره: متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می‌باشند.

 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری بنام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.
 • ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

         الف: اصل سند مالکیت به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

         ب: اصل اجاره‌نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار به آدرس دفتر مرکزی.

         ج: اصل اجاره‌نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

             تذکر 1:  موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.

           تذکر 2: مدارک مالکیت می‌بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد،اسکن گردد.

           تذکر: اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه‌بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای 3 و 7 و 10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارت‌خانه متبوع‌شان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می‌باشند.

 • اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه‌بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای 3 و 7 و 10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارت‌خانه متبوعشان و ارائه اصل پرونه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشد.
 • در صورتی که شرکت تولیدی می‌باشد، ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی می‌باشد. ((صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی‌گردند.))
 • کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت‌نام کد اقتصادی

تذکر1: کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

         تذکر 2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

         تذکر 3: حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.

         تذکر4: حضور مدیرعامل در کلاس‌های آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

         تذکر 5: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می‌گردد.

        تذکر 6: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیت‌های خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته‌های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد. زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته‌های انتخابی امکان‌پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

         تذکر 7 :کلیه پرداخت‌ها به‌صورت غیرحضوری و در سامانه کارت بازرگانی انجام می‌شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور بازرگانی اشخاص حقیقی

 • اصل اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • فرم دال (تکمیلی از وبسایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.
 • اصل کارت ملی (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می‌باشد.)
 • اسکن و بارگذاری عکس (تمام‌رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می‌باشد.

تبصره 1: دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می‌باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.

تبصره 2: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می‌باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می‌باشند می‌توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره 3: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می‌توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره: متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می‌باشند.

 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی به همراه اصل دسته چک.

ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف- سند مالکیت به نام متقاضی، به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه.)

ب- اجاره‌نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه.)

 ج- اجاره‌نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار (آدرس درج شده در اظهارنامه)

تذکر1: موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.

تذکر 2: مدارک مالکیت می‌بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد، اسکن گردد.

 • در صورت تولیدی بودن مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت‌خانه‌های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی‌گردند.)
 • ارائه کد اقتصادی و یا تاییدیه پیش ثبت‌نام سایت

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر 3: حضور متقاضی در مرحله برابراصل و تحویل اصل مدارک اسکن شده الزامی است.

تذکر 4: حضور متقاضی در کلاس‌های آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به واحد آموزش اتاق الزامی می‌باشد.

تذکر 5: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیت‌های خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته‌های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد. زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته‌های انتخابی امکان‌پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

تذکر6: کلیه پرداخت‌ها به‌صورت غیرحضوری و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند انجام می‌شود.

در صورتی که تمامی مدارک و شرایط بالا را دارید تنها کافی است با یک تماس با کارشناسان متخصص ما صفر تا صد اخذ کارت بازرگانی خود را به ما بسپارید.