ثبت نام سایت کد اقتصادی ( مرحله 45 )

ثبت‌نام سایت کد اقتصادی (مرحله 45)

جهت تکمیل مراحل اخذ کد اقتصادی برای افراد حقیقی یا حقوقی باید اطلاعات مربوط به شخص یا شرکت مربوطه رو در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به ثبت برسانید که تمام مراحل آن را قدم‌به‌قدم در این مطلب برای‌تان توضیح می‌دهیم.

دانستنیهای مالیاتی

دستاوردهای تحقق یافته طرح جامع مالیاتی (بخش دوم)

سامانه ثبتنام الکترونیکی در نظام مالیاتی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه‌جانبه نظام مالیاتی کشور که با هدف عدالت محوری و مؤدی مداری در حال اجرایی شدن است تاکنون دستاوردهای بسیاری داشته که ایجاد بانک اطلاعات مودیان و توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور از جمله آنها است. ارائه خدمات مطلوب مالیاتی به نحوی که مودیان محترم بدون ترک منزل یا محل کسب و کار خود و در کمترین زمان ممکن بتوانند تکالیف قانونی خود را از طریق پورتال اینترنتی و یا با استفاده از خدمات پیشخوانهای دولت و بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی به انجام برسانند، همواره جزو اهداف نظام مالیاتی بود که هم اکنون بخشهای عمدهای از آن محقق شدهاست و مودیان محترم در رابطه با ثبتنام و تشکیل پرونده، ارائه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات، ارائه صورت معاملات فصلی، ارائه فهرستهای مالیات حقوق و … از این خدمت برخوردار هستند.

آگاهی از خدمات الکترونیکی مالیاتی و همچنین نحوه صحیح استفاده از آن‌ها سبب تسریع و تسهیل امور مالیاتی مودیان میشود. به همین منظور از این پس در مجموعه دانستنیهای مالیاتی، راهنمای استفاده از کلیه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و نکاتی که مودیان باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند، در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار خواهد گرفت. در این شماره نحوه «ثبتنام الکترونیکی در نظام مالیاتی» برای خوانندگان تشریح خواهد شد. اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای قانونی میتوانند با ثبتنام در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.TAX.gov.ir از تسهيلات الکترونیکی نظری دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضاء الکترونیکی در فرآیندهای مالیاتی، پرداخت الکترونیکی و تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی استفاده نمایند.

در ادامه این نوشتار در خصوص چگونگی ثبتنام الکترونیکی در نظام مالیاتی به تفصیل توضیح خواهیم داد.

راهنمای ثبت‌نام الکترونیکی در نظام مالیاتی

خلاصه فرآیند ثبت‌نام الکترونیک

1ـ پیش ثبتنام الکترونیک: نقطه شروع فرآیند ثبتنام الکترونیک جهت دریافت شماره اقتصادی مرحله پیش ثبتنام میباشد. در این مرحله اطلاعات پایهای از شما دریافت میشود. شماره تلفن همراه شما تأیید شده و لازم است شما تأییدیه پستی مرتبط با کدپستی محل فعالیت را در سیستم بارگزاری نمایید. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تأیید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تأیید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.

۲ـ صحتسنجی اطلاعات: در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبتنام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.

٣ـ تولید و ارسال اطلاعات کاربری: چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبتنام شما مورد تأیید سازمان قرار گیرد برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوءاستفاده از آن بر عهده شما خواهد بود.

۴ـ ثبتنام الکترونیک: پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبتنام شوید. پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرمهای این سامانه تکمیل نمایید. همچنین میتوانید

اطلاعات پایه که در مرحله ثبتنام ثبت کردهاید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تأیید نهایی را فشار دهید.

۵ـ اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطلاعات و رسیدن به مرحله نهایی ۴۵: در این مرحله تمامی اطلاعات شما در مرحله ثبتنام در واحدهای ستادی و واحدهای میدانی و همچنین پرونده فیزیکی مالیاتی شما در حوزه بررسی شده و در صورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصلاح اشکالات به شما ارسال خواهد شد. در نهایت چنانچه اطلاعات ثبتنام شما مورد تأیید سازمان قرار گیرد شما به مرحله نهایی ۴۵ رسیده و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان را خواهید داشت.

نکات مهم قبل از شروع فرآیند ثبتنام الکترونیک

  • ثبتنام الکترونیک و در نهایت تخصیص شماره اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی کاملاً رایگان صورت میپذیرد و هرگونه درخواست وجوه به عنوان این سازمان از این بابت غیر قانونی است.
  • اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (و کلیه اصلاحیههای بعدی) مکلفند نسبت به ثبتنام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
  • در این مرحله از تخصیص شماره اقتصادی، صاحبان مشاغل خودرو مشمول نمیباشند و نیازی به ثبتنام ندارند. صاحبان مشاغل مکلف به ثبتنام، میبایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبتنام نمایند.

تبصره: چنانچه صاحبان مشاغل براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبتنام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

تبصره: چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبتنام برای کلیه فعالیتهای شغلی محل مذکور میباشند.

تبصره: در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی میتواند برای کلیه محلهای مذکور یک ثبتنام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام مینماید، تشکیل میشود.

  • مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره میشوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبتنام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبتنام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.
  • مشمولین ثبتنام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.
  • صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبتنام مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشدهاست، حسب مورد از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی
  • استفاده نماید.

تبصره: اشخاص حقوقی که قبلا در نظام مالیاتی ثبتنام کرده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت نمودهاند، میتوانند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید از شماره اقتصادی مذکور در معاملات خود استفاده نمایند.

شروع پیش ثبتنام

جهت آغاز فرآیند پیش ثبتنامپس از ورود به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir وارد منوی ثبتنام الکترونیکی (شماره اقتصادی) شده و گزینه ورود به سامانه را کلیک نمایید.

پس از مطالعه مطالب این صفحه، در انتهای صفحه روی لینک ورود کلیک کنید.

در مرحله بعدی شماره ملی (ویژه مودیان حقیقی) و یا شناسه ملی شما گرفته شده و سیستم کلیه ثبتنامهای شما (حتی آن‌هایی که شما به عنوان شریک در آن نقش دارید) را نمایش میدهد. دقت نمایید که لیست نمایش داده شده حاوی اطلاعات شماره رهگیری و کدپستی به صورت مخفی بوده و لازم است شما برای ورود به پیشثبتنام قبلی اطلاعات خود را در جای امنی داشته باشید.

نکته: چنانچه برای اولین بار اقدام به پیشثبتنام میکنید باید از کلید پیشثبتنام جدید (پایین راست تصویر) استفاده نمایید.

نکته: برای ورود به هر پیشثبتنام باید روی کلید مربوط به آن (سمت چپ تصویر) کلیک نمایید. همچنین برای ورود به پروندههای شرکاء باید اطلاعات آنها از جمله کدرهگیری و یا اطلاعات کاربری را داشته باشید.

نکته: صفحات نرمافزار متناسب با اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع کمی متفاوت میباشد. به عنوان نمونه تصویر ورودی اشخاص حقیقی با شماره رهگیری مانند شکل زیر میباشد.

نکته: برای شروع پیشثبتنام شما نیاز به شماره/ شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه خود دارید. ولی پس از دریافت شماره رهگیری از سیستم برای ورود و ویرایش پیشثبتنام نیاز به شماره شناسهملی و کد رهگیری خواهید داشت.

نحوه تکمیل اطلاعات پیش ثبتنام

سامانه پیشثبتنام شامل مراحل مختلف ورود اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز شامل موارد زیر میباشد که فرمهای آن نیز در تصاویر قابل مشاهده است:

1ـ اطلاعات اولیه مؤدی (مودیان حقیقی: اطلاعات واحد کسبی، پروانه کسب، اتحادیه، نوع شغل)(مودیان حقوقی و تشکلها: اطلاعات ثبتی، محل ثبت، نوع شرکت، شماره اقتصادی قدیم).

2ـ اطلاعات مربوط به نشانی اقامتگاه قانونی (یا دفتر مرکزی).

3ـ اطلاعات هویتی شخص حقیقی ثبتنام کننده و یا اطلاعات هویتی مدیرعامل.

4ـ نوع فعالیت اقتصادی براساس گروهبندیهای استاندارد.

۵ـ اطلاعات پرونده مالیاتی و شماره تلفن همراه ویژه دریافت پیامک.

    

 

نکته: اشخاص حقیقی باید علاوه بر اطلاعات هویتی فرد ثبتنام کننده اطلاعات کامل شرکاء خود را نیز در سیستم ثبت نمایند.

نکته: شماره تلفن همراه شما باید در سیستم ثبت و سپس تأیید شود. روش تأیید شماره همراه به این صورت میباشد که یک کد رمز برای شما ارسال شده و لازم است تا این کد رمز را در سیستم ثبت نمایید.

نکته: مؤدی گرامی میبایست قبل از ورود به پیشثبتنام اسكن قبض تلفن مربوط به اقامتگاه قانونی (با کدپستی مشابه پیشثبتنام و یا تأییدیه پستی را آماده نمایید.

در صفحه نخست سامانه پیشثبتنام توضیحات لازم پیرامون این سامانه درج شده است. همچنین در سمت چپ یک گراف که فرآیند کلی پیشثبتنام شما را نمایش میدهد قرار داده شدهاست.

در قسمت پایین صفحه اشکالات در اطلاعات شما با رنگ قرمز مشخص شدهاست، به منظور ورود به مرحله بعدی میبایست تمامی اشکالات نمایش داده شده را برطرف نمایید.

 

تأیید نهایی پیش ثبتنام جهت دریافت اطلاعات کاربری

همانطور که در مبحث قبلی راهنمایی گردید تا زمانی که شما تمامی پیغامهای قرمز رنگ را در پیشثبتنام خود مرتفع ننمایید امکان رفتن به مرحله بعدی وجود ندارد (به شکل بالا توجه شود).

چنانچه تمامی موارد قرمز را برطرف نمایید کلید تأیید نهایی اطلاعات را مشاهده خواهید نمود.

پس از فشردن کلید عنوان شده، تمامی اطلاعات شما در یک صفحه به صورت فشرده نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات حاوی کد رهگیری ثبتنام نیز میباشد. چنانچه اطلاعات مورد تأیید شما میباشد، کلید تأیید نهایی را مجدد کلیک نمایید

مؤدی گرامی پس از فشردن این کلید امکان ویرایش اطلاعات خود را تا تعیین تکلیف سازمانی نخواهید داشت به همین خاطر میبایست این کار با نهایت دقت انجام گردد.

نکته: کدرهگیری دریافتی در این مرحله بسیار مهم میباشد و لازم است آن را در جای امنی داشته باشید. این کد تا انتهای فرآیند شماره اقتصادی و در برخی از سامانههای مالیاتی مورد نیاز بوده و به عنوان شماره یکتای بنگاه شما خواهد بود. برای ورود به پیشثبتنام و ویرایش اطلاعات نیز شما نیاز به این کد رهگیری خواهید داشت.

 

نحوه دریافت اطلاعات کاربری ویژه خدمات الکترونیک مالیاتی و ثبتنام

اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیشثبتنام در سازمان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این ارزیابی در این مرحله شامل موارد زیر میباشد:

1ـ اطلاعات هویتی شخص ثبتنام کننده، شرکاء، مدیرعامل، شناسه ملی، اتباع خارجی همگی از سازمانهای مربوطه استعلام و صحت آن‌ها مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

2ـ اطلاعات نشانی اقامتگاه قانونی ثبت شده با شرکت ملی پست و قبض ثبتی شما مقایسه شده و مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

3ـ نام واحد کسبی و نام شرکت و یا تشکل شما مورد صحت سنجی قرار خواهد گرفت.

چنانچه در مراحل بالا هر گونه مغایرتی دیده شود اطلاعات شما برگشت خورده و یک پیامک برای شما ارسال خواهد شد. در این حالت شما باید توسط شماره شناسه ملی خود و کدرهگیری گرفته شده مجدد وارد سامانه پیشثبتنام شده و اطلاعات خود را ویرایش نمایید.

در صورت تأیید اطلاعات یک پیامک حاوی نام کاربری و کلمه عبور برای شما ارسال خواهد شد. این اطلاعات که به عنوان اطلاعات کاربری از آن‌ها یاد خواهد شد در بسیاری از سیستمهای سازمان امور مالیاتی کشور کاربرد دارد. پس از دریافت این اطلاعات شما میتوانید وارد مرحله بعدی یعنی ثبتنام الکترونیکی شوید.

شروع ثبتنام

به منظور ورود به سامانه ثبتنام نیاز به اطلاعات کاربری میباشد که این اطلاعات (شامل نام کاربری و کلمه عبور) در مرحله پیش ثبتنام دریافت شده است.

نام کاربری شامل شماره شناسه ملی به همراه چند عدد دیگر خواهد بود. کلمه عبور نیز ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ است. لازم است دقیقا بزرگی و کوچکی حروف هنگام تایپ رعایت شود.)

ورود به سامانه ثبتنام مانند سامانه پیش ثبتنام با وارد کردن شماره شناسه ملی و نمایش لیست ثبتنامهای شما خواهد بود. لطفا به شکل زیر توجه فرمایید:

جهت ورود به سامانه ثبتنام روی کلید مربوطه کلیک نمایید تا صفحه ورود اطلاعات کاربری که در شکل زیر نمایش داده میشود ظاهر گردد.

نحوه تکمیل اطلاعات ثبتنام

سامانه ثبتنام همانند سامانه پیشثبتنام دارای فرمهای متعددی است. لازم به یادآوری است که محیط نرمافزار براساس نوع مؤدی که وارد سیستم میشود (حقیقی، حقوقی) کمی متفاوت خواهد بود. تصویر زیر نمای صفحه نخست این سامانه را نشان میدهد:

همانطور که در تصویر ملاحظه مینمایید پیغامهای قرمز رنگ همانند پیشثبتنام نشاندهنده مواردی است که تکمیل آن‌ها اجباری میباشد. چنانچه روی هر مورد کلیک شود سامانه شما را به سمت فرم مربوطه، هدایت خواهد کرد. علاوه بر این در منوهای سمت راست میتوانید روی گزینه نمایش و ویرایش اطلاعات نیز کلیک نمایید.

اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبتنام شامل موارد زیر میباشد:

1ـ اطلاعات اولیه: بسیاری از این اطلاعات در پیشثبتنام ثبت شدهاست. بعضی اطلاعات قابل تغییر نیست، به منظور تغییر آن‌ها میبایست روی آیکون ویرایش کنار آن‌ها کلیک نمایید.

2ـ شعب: چنانچه بنگاه اقتصادی شما دارای شعب، کارگاه، کارخانه، انبار و … میباشد باید اطلاعات آن‌ها را در این قسمت ثبت نمایید.

3ـ اعضاء و شرکاء: اشخاص حقیقی اطلاعات خود را در پیشثبتنام، ثبت نمودهاند. چنانچه اطلاعات شرکاء نیاز به تغییر دارد میبایست از این برگه استفاده نمایند. اشخاص حقوقی و تشکلها نیز باید لیست تمامی اعضاء خود که بیش از ۵٪ سهام دارند ثبت نمایند.

4ـ اطلاعات مالی: شامل فیلدهای مختلف مالی از جمله تاریخ مالی و … است.

5ـ فعالیتها: چنانچه بنگاه اقتصادی شما دارای فعالیتهای متعدد میباشد باید لیست فعالیتهای خود را براساس استاندارد موجود و به صورت درصدی در این قسمت ثبت نمایید.

6ـ آدرسها: چنانچه آدرس ثبتی شما در پیشثبتنام تغییر یافته است از این قسمت میتوانید آن را ویرایش نمایید.

7ـ حسابها: در حال حاضر ثبت حداقل یک شماره حساب اجباری است.

8ـ مجوزها: چنانچه برای فعالیت خود مجوزی دارید باید اطلاعات آن را در این قسمت ثبت نمایید.

تأیید نهایی ثبتنام و پیگیری وضعیت آن

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبتنام و رفع تمامی پیغامهای قرمز رنگ کلید تأیید نهایی در زیر منوهای سمت راستی ظاهر میگردد. پس از فشردن آن خلاصه اطلاعات شما نمایش داده شده و تأییدیه شما درخواست خواهد شد. دقت نمایید پس از فشردن تأییدیه امکان ویرایش اطلاعات تا تعیین تکلیف توسط سازمان وجود نخواهد داشت.

پس از فشردن کلید تأیید نهایی، اطلاعات شما در سازمان امور مالیاتی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اطلاعات هویتی، آدرسها، مجوزها، اعضاء، شرکاء و بسیاری فیلدهای دیگر صحتسنجی میگردد. در ادامه این اطلاعات با پرونده فیزیکی که در حوزه مالیاتی شما میباشد، تطبیق داده خواهد شد. در صورت بروز هرگونه مغایرت موضوع از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید و شما میتوانید با ورود به سامانه ثبتنام، اطلاعات ناقص را ویرایش نمایید.

در صورت تأیید اطلاعات شما به وضعیت نهایی که با شماره ۴۵ مشخص میشود خواهید رسید. شما در این وضعیت امکان استفاده از خدمات الکترونیک سازمان از جمله اظهارنامههای الکترونیکی را خواهید داشت.

نکته: هنوز هیچ شماره اقتصادی جدیدی صادر نشده است! لذا تا اطلاع ثانوی وضعیت ۴۵ نهایی بوده و وضعیت بالاتری وجود ندارد.