ابطال کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

ابطال کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

در صورت عدم فعالیت بازرگانی با کارت بازرگانی به هر دلیلی پس از اخذ کارت بازرگانی می‌بایست جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده  اقدام به ابطال کارت بازرگانی خود کنید.
مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقيقی:
 • تقاضای شخص در 1 نسخه
 • گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه‌های قطعی سال‌هایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه‌های ارزش افزوده و یا اظهارنامه‌های مالیاتی ساله‌ای 90 به بعد الزامی است)
 • گواهي مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال (در صورت توليدي بودن)
 • اصل کارت بازرگاني.
 • اظهارنامه ابطال ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه

مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

 • تقاضاي شخص در 1 نسخه.
 • گواهی مفاصاحساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه‌های قطعی سال‌هایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه‌های ارزش افزوده و یا اظهارنامه‌های مالیاتی ساله‌ای 90 به بعد الزامی است.)
 • گواهی مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.
 • اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکت‌ها
 • صورت‌جلسه مجمع عمومی برای شرکت‌های سهامی عام، خاص و صورت‌جلسه هیئت مدیره برای سایر شرکت‌ها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).
 • تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال).
 • اصل کارت بازرگانی.