تنظیم اظهارنامه عدم فعالیت

منظور از عدم فعالیت شرکت‌ها چیست؟

همه شرکت‌های ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ملزم به این هستند که پس از ثبت شرکت خود و اخذ شماره ثبت و شناسه ملی از اداره ثبت شرکت‌ها با مراجعه به اداره مالیات مربوطه اقدام به تشکیل پرونده و مشخص کردن حوزه مالیاتی و ممیز مالیاتی خود هستند. پس از آن شرکت‌ها می‌بایست تمامی فعالیت‌های مالی خود را جهت مشخص شدن مالیات شرکت طی اظهارنامه و دفاتر به اداره مالیات تحویل دهند، در این میان شرکت‌هایی که هیچ‌گونه فعالیت مالی از جمله خرید و فروش، قرارداد و گردش بانکی شامل قانون عدم فعالیت خواهند شد.

حتی در صورت عدم فعالیت شما ملزم به اعلام آن به اداره مالیات به همراه اظهارنامه و دفاتر پلمپ مربوطه به صورت سفید هستید.

چه شرکت‌هایی شامل عدم فعالیت مالیاتی می‌شوند؟

شرکت‌هایی که هیچ‌گونه خرید و فروش اموال و اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر نداشته‌اند، گردش مالی در حساب شرکت نداشته‌اند و هیچ‌گونه قراردادی با نام شرکت در سال مورد نظر نداشته‌اند.

توجه داشته باشید در صورتی که هریک از موارد فوق با نام شرکت در سال مورد نظر انجام شده باشد قابل پیگیری بوده و در صورت اعلام عدم فعالیت و محرز شدن توسط اداره مالیات موجب اعمال جریمه و اخذ مالیات علی‌الراس از شرکت شما می‌شود.

نامه عدم فعالیت شرکت که مورد تائید اداره مالیات است را چگونه بنویسیم؟

طبق نمونه زیر مشخصات شرکت خود را کامل کنید.

ریاست محترم امور مالیاتی …

با سلام

احتراماً بدین وسیله اعلام می‌دارد شرکت … به شماره ثبت … و کلاسه پرونده … از تاریخ … هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نداشته است و عدم فعالیت خود را اعلام می‌دارد.

نکته قابل توجه این است که زمان قانونی اعلام عدم فعالیت شرکت 4 ماه اول سال مالی است و در صورت گذشت تاریخ شما امکان اعلام عدم فعالیت به اداره مالیات را ندارید.

در آخر در صورت نیاز می‌توانید با ما تماس بگیرید و از مشاورین متخصص ما در این زمینه مشاوره بگیرید و یا انجام اعلام عدم فعالیت شرکت خود را به ما بسپارید.