اظهارنامه کارت بازرگانی

اظهارنامه کارت بازرگانی

هر شخص حقیقی یا حقوقی که نیاز به واردات یا صادرات کالا به هر نحوی داشته باشد ملزم به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی های وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشد.

جهت اخذ، تمدید، تغییر یا ابطال کارت بازرگانی شما باید به سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراجعه کنید و اقدام به ثبت اظهارنامه کارت بازرگانی با موضوع اخذ، تمدید، تغییر، یا ابطال کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اظهارنامه کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی:

شخص حقیقی:

 • دفاتر پلمپ شده مربوط به سال جاری
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • آدرس و کدپستی محل فعالیت (الزاما باید مکانی تجاری یا اداری باشد.)
 • مشخص نمودن حدود فعالیت و کالاها جهت ثبت در اظهارنامه
 • تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی
 • پرینت اظهارنامه و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌های مربوطه جهت ارائه مدارک و اخذ اصل اظهارنامه

شخص حقوقی:

 • دفاتر پلمپ شده مربوط به سال جاری
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل (صاحب حق امضاء)
 • روزنامه رسمی شرکت (تاسیس و درصورت وجود آخرین تغییرات)
 • مشخص نمودن حدود فعالیت و کالاها با توجه به موضوع فعالیت شرکت
 • آدرس و کدپستی محل اصلی شرکت
 • تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی
 • پرینت اظهارنامه و مراجعه مدیرعامل (صاحب حق امضاء) به همراه مهر شرکت اداره ثبت شرکت‌های مربوطه جهت ارائه مدارک و اخذ اصل اظهارنامه

توجه داشته باشید پس از اخذ اظهارنامه کارت بازرگانی و جهت ثبت‌نام برای اخذ کارت بازرگانی در مرحله بعد باید به سایت اتاق بازرگانی مراجعه کنید که در مطلب بعدی کامل در مورد این مطلب صحبت می‌کنیم.

شما می‌تونید از طریق تماس با کارشناس متخصص ما صفر تا صد اخذ اظهارنامه کارت بازرگانی از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را به ما بسپارید.