انحلال

انحلال

با توجه به این که شرکت‌ها ممکن است به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشند از جمله ضرر و زیان و مشکل در شراکت شرکاء و … شرکاء با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و نوشتن صورتجلسه می‌بایست انحلال شرکت را به اداره ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیاتی مربوطه اعلام کنند، عدم انحلال شرکت موجب جرایم سنگین مالیاتی و بروز مشکلات فراوان برای کلیه شرکاء حاضر در شرکت خواهد شد.

نکته 1: در هنگام انحلال شرکا یک نفر از بین خود یا خارج از شرکا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌کنند که تمامی دارایی‌های شرکت در اختیار این شخص قرار گرفته و مسئولیت‌های شرکت از جمله پاسخگویی به طلبکاران و رسیدگی به حساب‌های شرکت را دارد همچنین آدرسی به عنوان محل تصفیه اعلام می‌شود که تمامی طلبکاران شرکت جهت وصول حساب خود به آن آدرس مراجعه می‌کنند.

نکته 2: در هنگام اعلام انحلال شرکت می‌توان برای رسیدگی و تصفیه حساب‌های شرکت مدت زمانی محدود را مشخص نمود که پس از پایان آن زمان مدیر تصفیه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. (مدیر تصفیه باید ختم تصفیه شرکت را حداکثر تا 1 ماه پس از اتمام زمان تصفیه  به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید)

نکته 3: فوت هیچ یک از شرکا باعث انحلال شرکت نمی‌شود حتی اگر 99% از سرمایه شرکت را دارا باشد و در صورت فوت سهم الشرکه به وراث آن فرد طبق برگه انحصار وراثت واگذار می‌شود و پس از انجام مراحل قانونی و واگذاری سهم الشرکه وراث به عنوان شرکا جدید می‌توانند در مورد انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند.

نکته 4: انحلال شرکت تنها با موافقت بیش از نیمی از دارندگان سهم الشرکه رسمیت پیدا خواهد کرد و در صورت مخالفت و عدم حضور حتی 50% از دارندگان سهم الشرکه در مجمع از نظر قانون تجارت صلاحیت رسیدگی ندارد.

نکته 5: شرکا حتی اگر بیش از 50% از سهم الشرکه را دارا باشند جهت تشکیل مجمع نیاز به چاپ آگهی دعوت در روزنامه های کثیرالانتشار دارند.

نکته 6 : افراد زیر 18 سال نمی‌توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.

نکته 7: آدرس تصفیه می‌بایست یک آدرس واقعی باشد و در صورت مراجعه طلبکاران و یا طرف حساب‌های شرکت در زمان انحلال به آدرس تصفیه و عدم حضور مدیر تصفیه در آن مکان امکان طرح شکایت علیه شرکت از سوی طلبکاران یا طرف حساب های شرکت امکان‌پذیر است.