کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی 12 رقمی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی شناخته می‌شود پس از طی مراحلی که طبق قوانین وضع شده توسط اداره‌ی دارایی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود. به عبارت دیگر هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد نحوه‌ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می‌شود مشخص می‌کند. اخذ این کد برای شرکت‌ها پس از دریافت شناسه ملی اختصاصی اجباری است.

اشخاص مکلف به دریافت کد اقتصادی: کلیه‌ی اشخاص حقوقی که در امر توزیع هر نوع کالا و خدمات، تولید و مونتاژ، واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنین کلیه‌ی اشخاص حقیقی که در امور فوق‌الذکر فعالیت دارند و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوطه یا دارای محلی برای فعالیت تجاری خود هستند، می‌بایست کد اقتصادی دریافت نمایند.

هر شرکت یا موسسه بعد از ثبت می‌بایست طی مدت 2 ماه در اداره دارایی ابتدا تشکیل پرونده داده و سپس مراحل اخذ کد اقتصادی را طی نماید در زمان‌های مقرر وظایف تسلیم اظهارنامه (عملکرد، ارزش افزوده) و لیست‌های حقوق و فصلی را بتواند انجام دهد.

مدارک و مراحل دریافت کد اقتصادی فعلی (۱۲ رقمی) چیست؟

1- دریافت و تکمیل دفترچه از خدمات اداره‌ی دارایی

2- دریافت فرم‌های مربوطه و تکمیل آنها از واحد ثبت و شناسایی اداره‌ی دارایی

3- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مدیرعامل و همه‌ی اعضای هیئت مدیره

4- آگهی تأسیس شرکت و تغییرات ثبتی در دو نسخه

5- کپی اساسنامه‌ی شرکت

 6- کپی اظهارنامه یا شرکت‌نامه و تقاضانامه در شرکت‌های غیرسهامی

7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن

8- کپی پروانه‌ی بهره‌برداری یا مجوز تأسیس در صورت موجود بودن

9- کپی سند مالکیت اقامت‌گاه قانونی شرکت که در آگهی تأسیس قید گردیده در صورت استیجاری بودن کپی قرارداد اجاره که به تأیید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.

10- نامه‌ی شروع یا عدم شروع به فعالیت و کپی آن بعد از ثبت دبیرخانه اداره دارایی

11- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره‌ی دارایی (طبق سرمایه ثبت شده شرکت)

12- سایر مدارک درخواستی (بنابه شرایط غیرموضوعی 11 مرحله قبل)