تحریر دفاتر پلمپ

تحریر دفاتر پلمپ

در این مطلب به این موضوع که چه افرادی ملزم به تحریر دفاتر خود هستند و همچنین چگونگی تحریر این دفاتر می‌پردازیم.

چه اشخاصی باید دفاتر تحریر کنند؟

طبق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشاغل گروه الف و ب باید برای دفاتر خود تا قبل از شروع سال مالی اقدام کنند. یعنی اگر الان ۱۹ آذر سال ۱۳۹۷ هستیم باید برای دفاتر سال ۱۳۹۸ از الان اقدام کنیم تا از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۸ دفاتر آماده تحریر باشند و اطلاعات را به‌صورت روزانه درون دفتر روزنامه وارد کرد.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم دقیقا (همه چیز درباره تحریر دفاتر قانونی) توضیح داده که چه افرادی و با چه حجم فروشی باید برای دفاتر خود اقدام کنند و پس از تحریر تحویل حوزه مالیاتی خود دهند.

دسته‌بندی صاحبان مشاغل در آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی

دسته اول:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی‌ میلیارد و بیشتر باشد.

دسته دوم:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.

دسته سوم:

مودیانی که در دسته‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جز دسته سوم محسوب می‌شوند.

دسته‌بندی صاحبان مشاغل (نوع فعالیت) اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ تکالیف موضوع این آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، جزء مؤدیان دسته اول محسوب می‌شوند.

 • دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
 • صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛
 • صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر؛
 • صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی؛
 • صاحبان مشاغل صرافی؛
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛
 • مؤدیان مالیاتی که در هر دسته از تقسیم بندی تحریر دفاتر قانونی قرار می‌گیرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت.
 • در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که براساس نوع فعالیت دردسته اول قرار می‌گیرند، انتخاب دسته و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
 • صاحبان مشاغلی که در دسته‌های دوم یا سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف دسته بالاتر اقدام نمایند. دراین صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

آموزش تحریر

قبل از شروع تحریر توجه داشته باشید که دفاتر تون 26 سطری هست یا 28 سطری و حتما با پرینت‌های نرم‌افزار حسابداری هم‌خوانی داشته باشد تا در روند تحریر با مشکل مواجه نشوی ، پس از آن مراحل زیر را قدم به قدم جلو برید.

 • چک کردن پرینت نرم‌افزار حسابداری برای تحریر دفاتر و عدم مغایرت آن‌ها
 • نوشتن تک به تک سندها و شماره‌گذاری مربوط به هر سند.
 • جای‌گذاری درست بدهکار و بستانکار برای شرح و اعداد (یعنی برای نوشتن بدهکار شرح را در سمت راست و اعداد را هم از سمت راست و برای بستانکار شرح را سمت چپ و اعداد را از سمت چپ می‌نویسیم.)
 • درج جمع پایان صفحه
 • پایان نوشتن با رسم خط مورب (/)