یکی دیگر از شخصیت‌های حقوقی شرکت تعاونی است که هدف آن متفاوت از اهداف شرکت‌های سهامی عام و خاص و غیره است معمولا در این شرکت ها فعالیت به منظور سود و بهره‌دهی بیشتر است در حالی که هدف تعاونی ترفیع وضع اقتصادی و رفاه شرکا و برطرف نمودن نیازمندی‌های به‌خصوص آن‌ها است.

این شخصیت حقوقی بین اشخاص حقیقی، برای انجام امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت قانون تعاونی، شکل می‌گیرد، معمولا زمانی که وضع شرایط اقتصادی آشفته و نامساعد است که قدرت خرید مردم پایین است درجهت ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، قشرهای ضعیف را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت‌های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن‌ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می‌باشد، مانند شرکت‌های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستای‌یان و کشاورزانی که بنیه مالی آن‌ها خوب نیست تشکیل می‌شود و یا تعاونی‌هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می‌نماید و یا شرکت‌های تعاونی که به همین منظور به کسبه جزء و سایر افراد وام می‌دهد تا کسب‌وکار آن‌ها روبراه گردد و یا شرکت‌هایی که برای اقشار بی‌کار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می‌نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت‌ها.

نحوه شکل‌گیری شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یا در قالب شرکت سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می‌گردد که حداقل5 نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت (شرکاء) انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند، همچنین 2 نفر به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل که وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و رسیدگی به امور مالی تعاونی را به عهده دارند.

تعاونی‌ها به سه دسته توزیعی، تولیدی و تعاونی مسکن تقسیم می‌شوند که با توجه به عنوان محدوده فعالیت‌شان مشخص می‌باشد. شما می‌توانید صفر تا صد ثبت تعاونی خود را به مشاورین متخصص ما بسپارید.