موسسات حقوقی شخصیتی حقوقی است که در زمینه ارائه خدمات حقوقی از قبیل وکالت در تمامی موارد، مشاوره حقوقی و به طور کلی انجام اموری که به وکالت و مشاوره حقوقی مربوط می‌شود.
برای ثبت موسسات حقوقی علاوه‌بر این که یکی از اعضا می‌بایست وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل پایه یک کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه باشد، ارائه نامه مجوز کتبی از مرکز مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با موضوع اجازه فعالیت در قالب موسسه حقوقی الزامی است.

نکته قابل توجه موسسات حقوقی می‌توانند به صورت تک مدیرعاملی یا دارای هیئت مدیره باشد، همچنین موسسات حقوقی می‌توانند دارای سرمایه باشد و یا بدون سرمایه باشند. در ضمن موسسات حقوقی نمی‌توانند چندوجهی باشند و می‌بایست تنها موضوع فعالیتی در ارتباط با ارائه خدمات حقوقی و وکالت داشته باشند.

مراحل و مدارک ثبت موسسات حقوقی

همچنین شما می‌تواند با مراجعه به صفحه موسسات غیرتجاری ما اطلاعات تکمیل بابت نحوه ثبت موسسه حقوقی خود و مدارک مورد نیاز و همچنین آموزش ثبت سامانه موسسات غیرتجاری را ببینید، درنهایت می‌تونید با تماس با مشاورین متخصص ما ثبت موسسه حقوقی خود را به ما بسپارید.