شرکت‌های خارجی که در سایر کشورها به ثبت رسیده و به پشتوانه ایجاد شعبه در ایران قصد تجارت و ایجاد شغل را دارند می‌بایست با رعایت کامل قوانین و مقررات و تحت نظارت ایران به ثبت برسند.
قانون مربوط به ثبت شعب شرکت‌های خارجی می‌گوید فقط شرکت‌هایی اجازه ثبت شعبه و نمایندگی در ایران را دارند که شرکت‌های ایرانی مجاز به انجام آن فعالیت در آن کشور باشند، در نتیجه اگر ثبت شرکت یا نمایندگی شرکت‌های ایرانی در کشوری قابل انجام باشد شرکت‌های آن کشور اجازه ثبت شعبه در ایران را دارند.

مراحل و مدارک ثبت شعب شرکت‌های خارجی

در صورت دارا بودن شرایط فوق حالا شما برای ثبت شعبه شرکت‌های خارجی نیاز به ثبت تقاضای شرکت مادر و معرفی آدرس دقیق و مدیر شعبه (یا به نماینده قانونی) که حق امضاء و تام‌الاختیار در ایران است، دارید.
شرکت مادر می‌بایست درخواست خود را طی تقاضانامه‌ای که توسط مترجم رسمی به فارسی ترجمه شده به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برساند. مدارک مورد نیاز که باید همراه تقاضانامه برای اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود به شرح زیر می‌باشد:

1- تصوير مصدق اساسنامه شركت، آگهی تأسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
2- آخرين گزارش مالي تأييد شده شركت
3- گزارش توجيهی حاوی اطلاعات مربوط به فعاليت‌های شركت.

گزارش توجيهی مشتمل بر:

الف – اطلاعات مربوط به فعاليت‌های شركت.
ب – تبيين دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ايران.
ج – تبيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه.
د – برآورد نيروی انسانی ايرانی و خارجی مورد نياز.
ه – نحوه تأمين منابع وجوه ارزی و ريالی برای اداره امور شعبه.

4- ارائه معرفی‌نامه از دستگاه دولتی در صورتی كه دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
5- اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی.
6- تصديق ثبت شركت خارجی.
7- اختيارنامه نماينده يا نمايندگان شركت خارجی.
8- ارائه تعهدنامه دائر بر اين‌كه چنان‌چه مجوز فعاليت آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شود در ظرف مدت معينی كه توسط اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می‌شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدير تصفيه اقدام نمايند.
9- كليه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهيه می‌گردد پس از تأييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركت‌ها) و تأييد وزارت خارجه آن كشور بايستی به تأييد سفارت يا نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمي به فارسی و تأييد اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركت‌ها ارائه گردد.

توجه داشته باشید که تمامی مدارک که توسط شرکت مادر (خارجی) ارائه می‌شود الزاما باید توسط مترجم رسمی به فارسی ترجمه شود.

پس از انجام مراحل بالا میت‌وانید با مراجعه به صفحه تاسیس ما آموزش مربوط به ثبت شرکت را مطالعه کنید و به راحتی اقدام به تصویب اساسنامه جدید برای شرکت خود کنید. همچنین می‌توانید با تماس با کارشناسان ما صفر تا صد این کار را به ما بسپارید.