شرکت مختلط غیرسهامی نوعی از شخصیت حقوقی است ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت مسئولیت محدود که در آن شرکاء به دو بخش تقسیم می‌شوند: یک یا چند نفر از شرکاء به عنوان ضامن و مابقی شرکاء فقط دارای سهم‌الشرکه می‌باشند.

– شرکا کسانی هستند که سرمایه ایشان به صورت سهم‌الشرکه می‌باشد و مسئولیتی تا میزان سرمایه خود دارند.

– برخلاف سایر شرکت‌های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.

– شرکای ضامن اما سرمایه‌ای دارند که شامل سهام‌بندی نمی‌شود ولی در ازای تمامی قروض شرکت حتی بیشتر از سقف سرمایه آن‌ها در شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

– در شرکت‌های مختلط غیرسهامی باید دارای اسم خاص باشند که عبارت مختلط در آن قید شده باشد در ضمن اسم حداقل یکی از شرکای ضامن می‌بایست در اسم شرکت استفاده شود.

– یک‌سوم از سرمایه شرکت‌های مختلط سهامی به صورت نقدی و دوسوم از سرمایه در تعهد شرکا می‌باشد.

– با توجه به این که شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی می‌باشد، ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را ندارد و مدیریت در این شرکت‌ها مخصوص به شریک یا شرکای ضامن بوده چون در قبال تمامی قروض شرکت مسئولیتی ضمانتی دارد.

جهت اطلاعات تکمیلی و همچنین ثبت شرکت مختلط سهامی خود می‌توانید با مشاورین متخصص ما در ارتباط باشید.