شرکت مختلط سهامی نوعی از شخصیت حقوقی است ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن شرکاء به دو بخش تقسیم می‌شوند: یک یا چند نفر از شرکاء به عنوان ضامن و مابقی شرکاء فقط دارای سهم می‌باشند.

– شرکای سهامدار کسانی هستند که سرمایه ایشان به صورت سهام‌بندی شده می‌باشد و مسئولیتی تا میزان سرمایه خود دارند.

– شرکای ضامن اما سرمایه‌ای دارند که شامل سهام‌بندی نمی‌شود ولی در ازای تمامی قروض شرکت حتی بیشتر از سقف سرمایه‌ آن‌ها در شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

– در شرکت‌های مختلط سهامی باید دارای اسم خاص باشند که عبارت مختلط در آن قید شده باشد در ضمن اسم حداقل یکی از شرکای ضامن می‌بایست در اسم شرکت استفاده شود.

– یک سوم از سرمایه شرکت‌های مختلط سهامی به صورت نقدی و دوسوم از سرمایه در تعهد شرکا می‌باشد.

– با توجه به این که شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی می‌باشد، ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را ندارد و مدیریت در این شرکت‌ها مخصوص به شریک یا شرکای ضامن بوده چون در قبال تمامی قروض شرکت مسئولیتی ضمانتی دارد.

جهت اطلاعات تکمیلی و همچنین ثبت شرکت مختلط سهامی خود می‌توانید با مشاورین متخصص ما در ارتباط باشید.