درخواست پلمپ دفاتر تجاری

دفاتر پلمپ

درخواست پلمپ دفاتر تجاری

بر اساس قانون تجارت، تمامی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی جهت اظهار و تحریر  مالی هر سال خود نیاز به یک جفت دفتر پلمپ شده دارند که تصوت اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هر شهر صادر می‌شه.

بسته به عملکرد تون شما می‌تونید دفتر 50–100–200 برگ درخواست بدید (شما می‌تونید با مراجعه به صفحه درخواست دفاتر پلمپ سایت ما نحوه درخواست دفاتر پلمپ از سایت اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را صفر تا صد یاد بگیرید.)

در نظر داشته باشید حتی در صورتی که عملکرد مالی نداشته باشید شما ملزم به اخذ دفاتر پلمپ و تحویل آن به صورت سفید و ابراز عدم فعالیت به اداره مالیات مربوطه هستید.

دفتر روزنامه چیست؟

در دفتر روزنامه شما تمام هزینه‌ها درآمدها  سود و زیان خود را به صورت روزانه ریز و مو به مو می‌نویسید.

دفتر کل چیست؟

در دفتر کل فقط هزینه‌هایی که در دفتر روزنامه به صورت روزانه نوشتید رو به صورت هفتگی می‌نویسید.

نکته قابل توجه این است که اداره مالیات فقط دفاتری رو از شما قبول می‌کنه که توسط اداره ثبت شرکت‌های هر شهر از طرف اداره امور اقتصادی و دارای پلمپ شده باشد و فاقد هرگونه خط‌خوردگی و لاک‌گیری باشد، پس برای نوشتن عملکرد خود دقت کنید و در صورت امکان این دفاتر پلمپ شده پاک‌نویس شده از دفاتر معمولی باشه، شما می‌تونید دفاتر کل و روزنامه رو از لوازم تحریر فروشی‌ها تهیه کنید و از اونا به عنوان چک‌نویس استفاده کنید ولی در نظر داشته باشید نهایتا شما باید دفاتری که پلمپ شده رو به ممیز مالیاتی خود تحویل بدید.

چه زمانی باید جهت اخذ دفاتر اقدام کرد؟

هر شخص حقیقی و حقوقی می‌بایست قبل از شروع هر سال دفاتر اون سال رو تهیه کرده باشه یعنی شما دفاتر سال 1400 رو باید قبل از 29 اسفند 1399 تهیه کنید.
نکته مهم در شرکت‌های تازه تاسیس ملاک سال اول تاریخ تاسیس شرکت است یعنی شما بلافاصله پس از ثبت شرکت می‌بایست دفاتر اون سال رو تهییه کنید.

موارد کاربرد دفاتر پلمپ چیست؟

1- اخذ کارت بازرگانی

2- ارائه اظهارنامه مالیاتی

نکته آخر این که ارائه نکردن دفاتر پلمپ به همراه اظهارنامه مالیاتی جریمه ای معادل 20% از کل مالیات و جریمه رد دفاتر توسط ممیز مالیاتی معادل 10% از کل مالیات در نظر گرفته خواهد شد.

دلایل رد دفاتر از سوی ممیز مالیات:

1- استفاده از دفاتر تاریخ گذشته

2- ثبت اطلاعات خلاف واقع

3- ثبت نکردن فعالیت مربوط به شعبات شرکت

4- زیاد شدن صفحات سفید بین صفحات پر شده

5- ثبت نکردن فعالیت‌ها

6- لاک‌گیری، خط‌خوردگی، مخدوشی

7- پارگی و یا نبودن یک یا چند برگ از دفاتر

8- ارائه دفاتر پلمپ نشده