کارت عضویت اتاق بازرگانی حقیقی و حقوقی

کارت عضویت اتاق بازرگانی حقیقی و حقوقی

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیت‌ها مشغولند، می‌توانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارك به عضویت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.

اشخاص حقیقی:

 • داشتن حداقل 20 سال شمسی
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم

تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می‌باشند.

 • دارابودن پروانه فعالیت اقتصادي اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیت‌ها و سایر فعالیت‌هایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته‌های اشتغال معرفی شده‌اند. همچنین، ارائه معرفی‌نامه از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و یا اظهارنامه کارت بازرگانی اخذ شده از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قابل قبول می‌باشد.
 • امضاء تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین‌نامه.
 • پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه (حق عضویت اتاق بازرگانی سالانه مبلغ 4.500.000 ریال است.)

اشخاص حقوقی:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 • مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1، 3 و 4 ذیل بند الف ماده 1 باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2 آیین‌نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
 • تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدي آن به اتاق ذیربط
 • پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه (حق عضویت اتاق بازرگانی سالانه مبلغ 4.500.000 ریال است.)

تبصره 1: کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر می‌شود و نام مدیرعامل به عنوان نماینده آن بر روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.

 اتباع خارجی:

 • اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت
 • اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت
 • پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

تبصره 2: در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودی صرفًاً در اولین سال عضویت دریافت می‌شود و دارنده کارت عضویت در سال‌های بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودي و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌رسد و جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3: شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیروهاي مسلح و قوای سه‌گانه نمی‌توانند به عضویت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو می‌گردد.

تبصره 4: نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران، از موضوع تبصره 3، مستثنی خواهند بود.

در صورتی که تمامی مدارک و شرایط بالا را دارید تنها کافی است با یک تماس با کارشناسان متخصص ما صفر تا صد اخذ کارت بازرگانی خود را به ما بسپارید.

Call Now Buttonجهت مشاوره رايگان تماس بگيريد
چطور مي تونيم کمکتون کنيم